Patch Update The Sims 3 & The Sims 4 - สอนอัพเดทเกมส์quote :

The Sims 3 Patch 1.67 เป็นตัวอัพเดทสุดท้ายของ EA Game ที่มาพร้อมการรองรับภาคเสริมสุดท้าย Into the future ซึ่งตัวเกมส์จะมีความเสถียรตลอดการใช้งาน เนื่องจาก EA Game ได้หยุดพัฒนาเกมส์ซิมส์ 3 ตั้งแต่ปลายปี 2014 เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ The Sims 4

Patch สำหรับ The Sims 4 จะอัพเดทเองอัตโนมัติ ผ่าน Origin เมื่อมี Patch ใหม่ออกมา สามารถตรวจสอบเวอร์ชั่นได้ที่ Documents > Electronic Arts > The Sims 4 > GameVersion.txt.

รายละเอียดอัพเดทเกมส์ The Sims 4

รายละเอียด http://help.ea.com/ca/article/the-sims-4-updates/ระบบอัพเดท The Sims 4 จะสามารถอัพเดทอัตโนมัติ ได้กับแผ่นแท้เท่านั้น

วิธีอัพเดทเกมส์ The Sims 4
1. เปิด Origin แล้วไปที่หน้า My Game
2. คลิกขวาที่ The Sims 4 แล้วเลือก Check for update

กรณีที่ตัวเกมส์เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดจะขึ้นดังนี้

ข้อมูลน่ารู้

Patch แปลตรงตัวคือ ตัวซ่อมแซมปัญหาในเกมส์

เมื่อเกมซิมส์ออกวางจำหน่ายสู่ผู้เล่นทั่วโลก แล้วผู้เล่นพบข้อผิดพลาดหรือปัญหาต่างๆของเกม ผู้เล่นก็จะทำการรายงานไปยัง EA ทางบริษัทก็จะรวบรวมข้อมูลที่ได้และหาทางแก้ไข เสร็จแล้วจึงออกเป็น Patch ออกมาให้ผู้เล่นดาวน์โหลดไปซ่อมข้อบกพร่องต่างๆของเกม ทำให้เกมมีความสมบูรณ์ขึ้นนอกจากแก้ไขข้อบกพร่องของเกมแล้ว Patch บางตัวอาจจะออกมาเพื่อเพิ่มเติมฟังชั่นของเกมให้มากขึ้น

สำหรับเดอะซิมส์ 3 Patch จะดาวน์โหลดและติดตั้งผ่าน Launcher ในหน้าอัพเดท (คุณอาจหา patch .exe ของซิมส์ 3 ได้ในอินเตอร์เน็ท)


Bug คืออะไร

ขอบคุณ JI BI JI BI

Bug หรือ บัค คือ ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดจากขั้นตอนหรือการเบียนโปรแกรมทั้งในฮาร์ดิสก์และซอฟต์แวร์ ซึ่งเป็นผลให้ทำงานผิดพลาดไป ไม่เป็นไปตามต้องการ ถ้าปัญหาเกิดขึ้นในซอฟต์แวร์ก็แก้ไขโดยแก้ไขโปรแกรม ถ้าเกิดกับฮาร์ดแวร์ก็ต้องออกแบบและสร้างวงจรกันใหม่ ข้อผิดพลาดบางอย่างอาจทำให้โปรแกรมหยุดทำงานหรือข้อมูลหายไป บางอย่างอาจเพียงแค่รบกวน และ ส่วนมากอาจจะไม่เคยสังเกตเห็น

คำว่า บัค แปลว่า แมลง มาจากคอมพิวเตอร์ในยุคแรกที่ยังเป็นกึ่งเครื่องกลกึ่งเครื่องไฟฟ้าเกิดปัญหาขึ้นมา และ ตรวจสอบพบว่ามีสาเหตุมาจากมีแมลงไปเกาะอยู่ระหว่างตัวเชื่อม 2 ตัวภายในเครื่อง จำไว้ว่าทุกโปรแกรมอาจจะมีบัค (bug) ได้ ซึ่งต้องออกตัวแก้ขึ้นมาที่เรียกว่าแพทซ์ (patch)


The Sims 3 Launcher คืออะไรLauncher คือโปรแกรมตัวกลางระหว่างเกมเดอะซิมส์ และอินเตอร์เน็ต เกมเดอะซิมส์เองไม่ใช่เกมออนไลน์แต่ก็ต้องการการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเพื่อ อัพเดทเกม ดาวน์โหลดไอเท็ม อัพโหลดไอเท็มแจกคนอื่น ซึ่งในเดอะซิมส์ 2 Launcher จะมากับภาคทริปซ่าส์ แต่ไม่ค่อยมีบทบาทสำคัญนัก

Launcher จะมีบทบาทสำคัญในเดอะซิมส์ 3 มากกว่า เพราะต้องใช้อัพเดทเกม ติดตั้งไฟล์ .Sims3Pack ซึ่งก็คือไฟล์ไอเท็มเสริม ใช้อัพโหลดไอเท็มเสริมที่เราสร้างไปแจกคนอื่น หรือดาวน์โหลดไอเท็มเสริมจากคนอื่นผ่านเว็บ thesims3.com โดย Launcher จะถูกติดตั้งมาพร้อมกับเกม


Origin คืออะไรOrigin คือ โปรแกรมที่เป็นตัวกลางสำหรับดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์ต่างๆของ EA ถ้าคุณซื้อเกมของ EA ผ่านดิจิทอลดาวน์โหลด ก็จะโหลดผ่าน Origin

สำหรับเกมเดอะซิมส์ 3 Origin มีความจำเป็นมาก เพราะจะเป็นตัวที่คอยตรวจสอบและดาวน์โหลดการอัพเดทเกม โดยทำงานร่วมกับ Launcher
ซึ่งโปรแกรมจะถูกติดตั้งให้เมื่อคุณติดตั้งเกม หรือดาวน์โหลดมาติดตั้งเองจากที่นี่ http://www.dm.origin.com/download

Special from http://www.simsmooth.com/what-is-Patch-EADM-Launcher.html
............................................................................................................................................................................................

ขั้นตอนการอัพเดทเกมส์ The Sims 3 แบบละเอียด

สำหรับแผ่นแท้

1. เปิด Origin ถ้าไม่มีดาวน์โหลดที่นี่ http://www.dm.origin.com/download
2. เปิด Sims 3 Launcher ไปที่แถบ Game Updates ดังภาพ3. กด Update เพื่ออัพเดทเกมส์ รอดาวน์โหลดแพท
4. ติดตั้งแพทอัพเดท
5. เสร็จสิ้น


สำหรับแผ่นก๊อป ประเภทแยกภาค

1. ปิด Sims 3 Launcher หรือ ตัวเกมส์ก่อน
2. ดาวน์โหลด Superpatch ที่เรป 2
3. เสร็จแล้ว ติดตั้งแพทอัพเดท
4. ดาวน์โหลด crack เวอร์ชั่นล่าสุดของภาคหลัก ที่เรป 2
5. แปะ crack เป็นอันเสร็จสิ้น

หมายเหตุ
- ต้องปิดตัว Sims 3 Launcher และ เกมสื ก่อนทุกครั้งเมื่อทำการอัพเดทเกมส์
- หากติดตั้ง core mods ให้ลบออกเมื่ออัพเดทเกมส์สามารถตรวจสอบสถานะการรองรับได้ที่ เรป 2 ส่วน สถานะการรองรับ
- สำหรับแผ่น IN 1 ชนิดที่ไม่มี SID - Sims 3 Install Sheild จะไม่สามารถอัพเดทเกมส์ได้ เพราะตัวแพทไม่สามารถหาตัวติดตั้งได้
อ่านต่อ http://www.thaithesims3.com/topic.php?topic=44891

........................................................................................................................................................................

 ปัญหาที่พบบ่อยหลังอัพเดท

Invalid File Found- เกิดจากคุณใช้แพทอัพเดตไม่ถูกต้อง เลือกใช้ผิด region ไม่ตรงกับเกมส์ หรือ เลือกแพท _from_xx.xx.xx ผิดเวอร์ชั่น
- สำหรับแผ่นก๊อปให้ใช้ Super patch อัพเดท ไม่สามรถใช้ patch to patch อัพเดทได้ เช่น จาก 1.34 to 1.36
- นำไฟล์ Original ก่อน crack มาทับ แล้วลองอัพเดทอีกครั้ง

Unable to connect to Origin- เปิด Origin หากไม่มีไปดาวน์โหลดได้ที่นี่ http://www.origin.com/download
- สำหรับผู้ใช้แผ่น In 1 จะไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้เนื่องจาก ระบบของ Origin ไม่สามารถระบุหาตำแหน่งของ Sims 3 Launcher ในการเชื่อมต่อ EA Server ได้ ทั้งนี้อาจเกิดจากผู้ขายปิดมา

Error During Start- สาเหตุเกิดจากข้อผิดพลาดของตัว registry ของ sims 3 เสียหาย เนื่องจากเคยลงแผ่น in 1 แล้วทำการ Uninstall ไม่สมบูรณ์
- หากเคยเกมส์ in1 มาก่อน แล้วลบเกมส์ออกโดย uninstall ไม่ถูกต้อง ทำให้ส่วน registry cd-key ของเกมส์ยังค้างอยู่ ศึกษาวิธีแก้ได้ที่http://www.thaithesims3.com/topic.php?topic=54102

Disk Authentication Failure
ภาพกล่องข้อความการตรวจสอบแผ่นล้มเหลว


- สำหรับแผ่นแท้ให้ใส่แผ่น / สำหรับแผ่นก๊อปให้ crack เพื่อไม่ให้ตัวเกมส์ถามหาแผ่น โดยให้ crack ตรงกับเวอร์ชั่นของภาคหลัก

Re-enter and verify your Registration code- สำหรับแผ่นก๊อป เกิดจากการไม่ได้ crack หรือ crack ผิดเวอร์ชั่น ให้ crack ให้ตรงกับเวอร์ชั่นของภาคหลัก
- สำหรับแผ่นแท้ให้ใส่ CD-key ในกล่องภาคหลัก เพื่อ Activate เกมส์
- หากใช้เกมส์ Digital download จาก origin รหัส region 017 จะต้อง activate ผ่าน ea store online ก่อน จะไม่สามารถใช้ crack ได้

It looks like you have installed an unofficial game modification - เกิดจาก Mods ที่ติดตั้งไม่รองรับ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การทำงานของ The Sims 3 Launcher............................................................................................................................................................................................

 คำถามที่พบบ่อย ?

หากติดตั้ง Mods ในเกมส์ จะนำมาใช้งานกับแพทซ์ที่ออกมาใหม่ได้มั้ย ?

- ไม่ครับ เพราะ มี mods บางตัวที่ทำให้เกมส์ทำงานไม่ถูกต้อง ซึ่งเป็นพวก core mods หากใช้อาจเกิดข้อผิดพลาดได้ เช่น effect หาย หรือ คำสั่งไม่ทำงาน ดังนั้นต้องหมั่นอัพเดท mods จากแหล่งดาวน์โหลดว่ารองรับรุ่นล่าสุดครับ

แล้วเมื่อไหร์จะมีแพท แก้ไขข้อผิดพลาด (บัค) ทั้งหมด ?

- มี EA เท่านั้นที่รู้ ตามนโยบายของ EA เป็นดังนี้: โดยทุก 6 เดือน จะมีภาคเสริม และ ไอเท็มเสริม ออกมาทุกครั้ง โดยเมื่อมีภาคใหม่ออกมาจะมีแพทช์ติดมา ซึ่งแพทช์นี้จะถูกปล่อยออกเพื่ออัพเดทฐานเกมของเพื่อรองรับภาคใหม่ๆ แต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่ได้แก้ไขบัค ซึ่งหลังจาก 4-6 สัปดาห์ หลังจากเปิดตัวภาคเสริม (และบางครั้งหลังจากที่เปิดตัวไอเท็มเสริม) จะมีแพทซ์ที่แก้บัคจำนวนมาก ทั้งหมดนี้อาจมีบัคอื่นๆ
ซึ่งมีการแก้ไขแล้วก็ได้

อัพเดทแล้วได้อะไร ?

- เมื่ออัพเดทตัวเกมส์ แล้วจะแก้บัคต่างๆ ซึ่งเป็นข้อผิดพลาด ปัญหาเซฟ ปัญหาการโหลด ปัญหาเกมส์ดับ ปัญหาเกมส์ค้าง ปัญหาบัคเกมส์ และ อื่นๆ รวมถึงได้รับสิทธิ์ และไอเท็มใหม่ๆ ให้ตัวเกมส์

อัพเดทแล้วเกมส์จะเสียจริงหรอ ?

- ไม่จริง เพราะ การอัพเดทเป็นเพียงแก้ไข และ ปรับปรุงตัวเกมส์ให้ทำงานถูกต้อง และ แก้ข้อผิดพลาดของเกมส์ (บัค)

หากอัพเดทแล้วเข้าเกมส์ไม่ได้ ?

- หากใช้แผ่นก๊อปทุกชนิดหลังจากอัพเดทแล้วจำเป็นต้อง crack ทุกครั้งให้ตรงกับเวอร์ชั่นล่าสุดของภาคหลัก แต่หากใช้แผ่นแท้ให้ใส่แผ่น

แผ่น IN 1 อัพเดทได้ไหม ?

- ส่วนใหญ่จะอัพเดทไม่ได้ เพราะไม่มี SID. หรือ Sims 3 Install sheild
อ่านต่อ http://www.thaithesims3.com/topic.php?topic=44891

การอัพเดทสำหรับผู้ใช้ซิมส์ 3 ก๊อปประเภท in 1 ซึ่งมีการอัพเดทมาให้แล้ว (ไม่สามารถอัพเดทผ่าน launcher ได้เนื่องจาก ea download manager หรือ origin ไม่เห็นตัวเกม เนื่องจากไม่มี SID ทำให้ไม่สามารถติดตั้งแพทได้ โดยแผ่น in 1 จะเอาเฉพาะ registry key ของเกมส์ที่ใช้ในการรันเกมส์มาเท่านั้น แล้วทำ install shield แบบรวมทำให้ติดตั้งทีเดียวและสะดวก แต่ไม่มี SID. ทำให้ไม่สามารถอัพเดทได้

............................................................................................................................................................................................

ข้อมูลเวอร์ชั่นของเกมส์

Game Version - รุ่นแพทของเกมส์

quote :
GameVersion = 1.42.130.0190xx

Region codes = รุ่นของเกมส์ (สีแดง)
Game Levels = รุ่นของ Engine ที่ใช้สร้างเกมส์ (สีม่วง)
Game Versions = รหัสตำแหน่งพื้นที่ (สีน้ำเงิน)Game Codes - หมายเลขรหัสของแต่ละภาค

หมายเลข 1.0 หน้าสุด คือ The Sims 3 - หมายเลขรหัสของเกมส์ในแต่ละภาค (เริ่มต้นที่ 1)
หมายเลข 2.0 หน้าสุด คือ The Sims 3: World Adventures - หมายเลขรหัสของเกมส์ในแต่ละภาค
หมายเลข 3.0 หน้าสุด คือ The Sims 3: High End Loft Stuff - หมายเลขรหัสของเกมส์ในแต่ละภาค
หมายเลข 4.0 หน้าสุด คือ The Sims 3: Ambitions - หมายเลขรหัสของเกมส์ในแต่ละภาค
หมายเลข 5.0 หน้าสุด คือ The Sims 3: Fast Lane Stuff - หมายเลขรหัสของเกมส์ในแต่ละภาค
หมายเลข 6.0 หน้าสุด คือ The Sims 3: Late Night - หมายเลขรหัสของเกมส์ในแต่ละภาค
หมายเลข 7.0 หน้าสุด คือ The Sims 3: Living Outdoor Stuff - หมายเลขรหัสของเกมส์ในแต่ละภาค
หมายเลข 8.0 หน้าสุด คือ The Sims 3: Generations - หมายเลขรหัสของเกมส์ในแต่ละภาค
หมายเลข 9.0 หน้าสุด คือ The Sims 3: Town Life Stuff - หมายเลขรหัสของเกมส์ในแต่ละภาค
หมายเลข 10.0 หน้าสุด คือ The Sims 3: Pets - หมายเลขรหัสของเกมส์ในแต่ละภาค
หมายเลข 11.0 หน้าสุด คือ The Sims 3: Master Suite Stuff - หมายเลขรหัสของเกมส์ในแต่ละภาค
หมายเลข 12.0 หน้าสุด คือ The Sims 3: Show Times - หมายเลขรหัสของเกมส์ในแต่ละภาค
หมายเลข 13.0 หน้าสุด คือ The Sims 3: Katy Perry's Sweet Treats - หมายเลขรหัสของเกมส์ในแต่ละภาค
หมายเลข 14.0 หน้าสุด คือ The Sims 3: Diesel Stuff - หมายเลขรหัสของเกมส์ในแต่ละภาค
หมายเลข 15.0 หน้าสุด คือ The Sims 3: Supernatural - หมายเลขรหัสของเกมส์ในแต่ละภาค
หมายเลข 16.0 หน้าสุด คือ The Sims 3: Seasons - หมายเลขรหัสของเกมส์ในแต่ละภาค
หมายเลข 17.0 หน้าสุด คือ The Sims 3: 70s, 80s & 90s Stuff - หมายเลขรหัสของเกมส์ในแต่ละภาค
หมายเลข 18.0 หน้าสุด คือ The Sims 3: University Life - หมายเลขรหัสของเกมส์ในแต่ละภาค
หมายเลข 19.0 หน้าสุด คือ The Sims 3: Island Paradise - หมายเลขรหัสของเกมส์ในแต่ละภาค
หมายเลข 20.0 หน้าสุด คือ The Sims 3: Movie Stuff - หมายเลขรหัสของเกมส์ในแต่ละภาค
หมายเลข 21.0 หน้าสุด คือ The Sims 3: Into the Future - หมายเลขรหัสของเกมส์ในแต่ละภาค [

Abbreviation - คำย่อ

BASE ย่อมาจาก Base Game ภาคหลัก
WA ย่อมาจาก World Adventures (1st Expansion Pack)
HEL ย่อมาจาก High End Loft Stuff (1st Stuff Pack)
AMB ย่อมาจาก Ambitions (2nd Expansion Pack)
FL ย่อมาจาก Fast Lane Stuff (2nd Stuff Pack)
LN ย่อมาจาก Late Night (3rd Expansion Pack)
OLS ย่อมาจาก Outdoor Living Stuff (3rd Stuff Pack)
GT ย่อมาจาก Generations (4th Expansion Pack)
TL ย่อมาจาก Town Life Stuff (4th Stuff Pack)
PT ย่อมาจาก Pets (5th Expansion Pack)
MS ย่อมาจาก Master Suit Stuff (5th Stuff Pack)
ST ย่อมาจาก Show Times (6th Expansion Pack)
KP ย่อมาจาก Katy Perry's Sweet Treats (7th Stuff Pack)
DS ย่อมาจาก Diesel Stuff (8th Stuff Pack)
SN ย่อมาจาก Supernatural (9th Expansion Pack)
SS ย่อมาจาก Seasons (10th Expansion Pack)
70S ย่อมาจาก 70s, 80s & 90s Stuff (11th Stuff Pack)
UL ย่อมาจาก University Life (12th Expansion Pack)
IP ย่อมาจาก Island Paradise (13th Expansion Pack)
MS ย่อมาจาก Movie Stuff (14th Stuff Pack)
ITF ย่อมาจาก Into the Future (15th Expansion Pack)


Region Codes - รหัสพื้นที่ของแพท

รหัสแพทที่ลงท้ายด้วย 001 สำหรับกลุ่มผู้ใช้งานภาษาอังกฤษ
รหัสแพทที่ลงท้ายด้วย 002 สำหรับกลุ่มผู้ใช้งานภาษาทั่วโลก
รหัสแพทที่ลงท้ายด้วย 003 สำหรับกลุ่มผู้ใช้งานภาษาในเอเชีย
รหัสแพทที่ลงท้ายด้วย 005 สำหรับกลุ่มผู้ใช้งานภาษาในญี่ปุ่น
รหัสแพทที่ลงท้ายด้วย 007/017 สำหรับกลุ่มผู้ใช้งาน Digital download


Patch Logs - ประวัติรุ่นแพทในแต่ละภาค

BASE/WA/HEL/AT/FL/LN/OL/GT/TL/PT/MS/ST/KP/DS/SN/SS/70S/UL/IP/MS/ITF
Patch Log: 1.63.4 / 2.17.2 / 3.13.1 / 4.10.1 / 5.8.1 / 6.5.1 / 7.3.2 / 8.0.152 / 9.0.73 / 10.0.96 / 11.0.84 / 12.0.273 / 13.0.62 / 14.0.48 / 15.0.xx / 16.0.xx / 17.0.xx / 18.0.xx / 19.0.xx / 19.0.xx / 20.0.xx / 21.0.xx

BASE/WA/HEL/AT/FL/LN/OL/GT/TL/PT/MS/ST/KP/DS/SN/SS/70S/UL/IP/MS
Patch Log: 1.57.62 / 2.17.2 / 3.13.1 / 4.10.1 / 5.8.1 / 6.5.1 / 7.3.2 / 8.0.152 / 9.0.73 / 10.0.96 / 11.0.84 / 12.0.273 / 13.0.62 / 14.0.48 / 15.0.xx / 16.0.xx / 17.0.xx / 18.0.xx / 19.0.xx / 20.0.xx

BASE/WA/HEL/AT/FL/LN/OL/GT/TL/PT/MS/ST/KP/DS/SN/SS/70S/UL/IP
Patch Log: 1.55.4 / 2.17.2 / 3.13.1 / 4.10.1 / 5.8.1 / 6.5.1 / 7.3.2 / 8.0.152 / 9.0.73 / 10.0.96 / 11.0.84 / 12.0.273 / 13.0.62 / 14.0.48 / 15.0.xx / 16.0.xx / 17.0.xx / 18.0.xx / 19.0.xx


BASE/WA/HEL/AT/FL/LN/OL/GT/TL/PT/MS/ST/KP/DS/SN/SS/70S/UL
Patch Log: 1.50.56 / 2.17.2 / 3.13.1 / 4.10.1 / 5.8.1 / 6.5.1 / 7.3.2 / 8.0.152 / 9.0.73 / 10.0.96 / 11.0.84 / 12.0.273 / 13.0.62 / 14.0.48 / 15.0.xx / 16.0.xx / 17.0.xx / 18.0.xx

BASE/WA/HEL/AT/FL/LN/OL/GT/TL/PT/MS/ST/KP/DS/SN/SS/70S
Patch Log: 1.42.13 / 2.17.2 / 3.13.1 / 4.10.1 / 5.8.1 / 6.5.1 / 7.3.2 / 8.0.152 / 9.0.73 / 10.0.96 / 11.0.84 / 12.0.273 / 13.0.62 / 14.0.48 / 15.0.xx / 16.0.xx / 17.0.xx

BASE/WA/HEL/AT/FL/LN/OL/GT/TL/PT/MS/ST/KP/DS/SN/SS
Patch Log: 1.42.13 / 2.17.2 / 3.13.1 / 4.10.1 / 5.8.1 / 6.5.1 / 7.3.2 / 8.0.152 / 9.0.73 / 10.0.96 / 11.0.84 / 12.0.273 / 13.0.62 / 14.0.48 / 15.0.xx / 16.0.xx

BASE/WA/HEL/AT/FL/LN/OL/GT/TL/PT/MS/ST/KP/DS/SN
Patch Log: 1.39.30 (1.38.151) / 2.17.2 / 3.13.1 / 4.10.1 / 5.8.1 / 6.5.1 / 7.3.2 / 8.0.152 / 9.0.73 / 10.0.96 / 11.0.84 / 12.0.273 / 13.0.62 / 14.0.48 / 15.0.xx

BASE/WA/HEL/AT/FL/LN/OL/GT/TL/PT/MS/ST/KP/DS
Patch Log: 1.36.45 / 2.17.2 / 3.13.1 / 4.10.1 / 5.8.1 / 6.5.1 / 7.3.2 / 8.0.152 / 9.0.73 / 10.0.96 / 11.0.84 / 12.0.273 / 13.0.62 / 14.0.48

BASE/WA/HEL/AT/FL/LN/OL/GT/TL/PT/MS/ST/KP
Patch Log: 1.34.27 / 2.17.2 / 3.13.1 / 4.10.1 / 5.8.1 / 6.5.1 / 7.3.2 / 8.0.152 / 9.0.73 / 10.0.96 / 11.0.84 / 12.0.273 / 13.0.62

BASE/WA/HEL/AT/FL/LN/OL/GT/TL/PT/MS/ST
Patch Log: 1.31.11 (1.33.2) / 2.17.2 / 3.13.1 / 4.10.1 / 5.8.1 / 6.5.1 / 7.3.2 / 8.0.152 / 9.0.73 / 10.0.96 / 11.0.84 / 12.0.273

BASE/WA/HEL/AT/FL/LN/OL/GT/TL/PT/MS
Patch Log: 1.29.55 / 2.17.2 / 3.13.1 / 4.10.1 / 5.8.1 / 6.5.1 / 7.3.2 / 8.0.152 / 9.0.73 / 10.0.96 / 11.0.84

BASE/WA/HEL/AT/FL/LN/OL/GT/TL/PT
Patch Log: 1.26.89 / 2.17.2 / 3.13.1 / 4.10.1 / 5.8.1 / 6.5.1 / 7.3.2 / 8.0.152 / 9.0.73 / 10.0.96

BASE/WA/HEL/AT/FL/LN/OL/GT/TL
Patch Log: 1.24.3 / 2.17.2 / 3.13.1 / 4.10.1 / 5.8.1 / 6.5.1 / 7.3.2 / 8.0.1 / 9.0.73

BASE/WA/HEL/AT/FL/LN/OL/GT
Patch Log: 1.22.9 / 2.17.2 / 3.13.1 / 4.10.1 / 5.8.1 / 6.5.1 / 7.3.2 / 8.0.152

BASE/WA/HEL/AT/FL/LN/OL
Patch Log: 1.19.44 / 2.14.4 / 3.10.4 / 4.7.4 / 5.5.4 / 6.2.4 / 7.0.55

BASE/WA/HEL/AT/FL/LN/OL
Patch Log: 1.19.44 / 2.14.4 / 3.10.4 / 4.7.4 / 5.5.4 / 6.2.4 / 7.0.55

BASE/WA/HEL/AT/FL/LN
Patch Log: 1.17.60 / 2.12.8 / 3.8.6 / 4.5.6 / 5.2.4 / 6.0.81

BASE/WA/HEL/AT/FL
Patch Log: 1.15.34 / 2.10.5 / 3.6.6 / 4.3.4 / 5.0.44

BASE/WA/HEL/AT
Patch Log: 1.12.7 / 2.7.7 / 3.3.11 / 4.0.87

BASE/WA/HEL
Patch Log: 1.9.22 / 2.4.7 / 3.0.38

BASE/WA
Patch Log: 1.4.6 / 2.0.86


ตารางรุ่นแพท Patch Table ............................................................................................................................................................................................

การดูรุ่นแพทซ์ของภาคอื่นๆ

วิธีที่ 1 ดูใน Launcher- เอาเมาส์ไปวางที่ไอคอนภาคหลัก


วิธีที่ 2 ดูในไฟล์ Version.tagWindows XP: C:Documents and Settings<username>My DocumentsElectronic ArtsThe Sims 3
Windows Vista/7: C:Users<username>DocumentsElectronic ArtsThe Sims 3
Mac OS: /Users/<username>/Documents/Electronic Arts/The Sims 3/


วิธีที่ 3 ดูในไฟล์ skuversion.txtWindows (32-bit):
C:Program FilesElectronic ArtsThe Sims 3GameBin
C:Program FilesElectronic ArtsThe Sims 3 <EP or SP name>GameBin

Windows (64-bit):
C:Program Files (x86)Electronic ArtsThe Sims 3GameBin
C:Program Files (x86)Electronic ArtsThe Sims 3 <EP or SP name>GameBin


วิธีที่ 4 ดูใน Control Panel
วิธีที่ 5 ดูใน info.plist (สำหรับผู้ใช้ MacOS เท่านั้น)สำหรับภาคหลัก

1. ไปที่ Finder > Applications > The Sims 3
2. คลิกขวาที่ไฟล์ The Sims 3 แล้วเลือก Show Package Contents
3. หน้าต่าง Finder ใหม่จะเปิดขึ้นมา
4. เปิดโฟลเดอร์ Contents และเปิดไฟล์ Info.plist (นี่จะเปิดอ่านอัตโนมัติด้วย TextEdit)

สำหรับภาคเสริมและชุดไอเท็มเสริม (EP & SP)

1. เปิดโฟลเดอร์ Contents > Resources > AddOns
2. คลิกขวาเลือก Show Package Contents
3. เปิดโฟลเดอร์ Contents และเปิดไฟล์ Info.plist

<key>ClientBuild</key>
<string>1.50.56.021002</string>

LatestBase = 1.50.56.0210xx


**Older Crack version & Original file are below this repile. ไฟล์แคร๊กเวอร์ชั่นเก่าและต้นฉบับอยู่เด้านล่าง***
.............................................................................................................................................................................................
Patch The Sims 3

เวอร์ชั่น 1.67 คือ เวอร์ชั่นสุดท้ายของ The Sims 3


quote : mrred
Core mods คือ ม๊อดที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเกมไปจากปกติ พวกนี้เวลาเกมเปลี่ยนเวอร์ชั่นแล้วจะทำให้เกมมีปัญหา ต้องลบออกแล้วหามาเปลี่ยนใหม่ให้เข้ากับเวอร์ชั่นเกม ส่วน Mods ของเสริม เช่นพวก เสื้อผ้าของใช้เครื่องแต่งหน้าเครื่องประดับ อันนี้เราเรียกว่า ม๊อดของเสริม ไม่ต้องเอาออกครับไม่มีผลกับเกมเมื่อเปลี่ยนเวอร์ชั่นสักเท่าไร core mods เช่น nrass master controller / nrass overwatch เป็นต้น


Lastest v1.67.2
Download Patch 00X PC ONLY
Download Patch 001 OS X

.............................................................................................................................................................................................

 Core Mods Status Compatible - สถานะการรองรับคอร์ม๊อด เวอร์ชั่น 1.67

Note: ส่วนใหญ่ XML mods จะรองรับในแพทนี้

ErrorTrap –> สถานะ: ไม่ต้องเปลี่ยนตั้งแต่ 1.66
UntranslatedKey –> สถานะ: ไม่ต้องเปลี่ยนตั้งแต่ 1.66
Overwatch –> สถานะ: ไม่ต้องเปลี่ยนตั้งแต่ 1.66
Bluegenjutsu –> สถานะ: ไม่ต้องเปลี่ยนตั้งแต่ 1.66
Chicken0895 –> สถานะ: ไม่ต้องเปลี่ยนตั้งแต่ 1.66
nonamena –> สถานะ: ไม่ต้องเปลี่ยนตั้งแต่ 1.66
Shimrod –> สถานะ: ไม่ต้องเปลี่ยนตั้งแต่ 1.66
TFM –> สถานะ: ไม่ต้องเปลี่ยนตั้งแต่ 1.66
Uncensor / NoMosiac –> สถานะ: เปลี่ยนด่วน 
Velocitygrass –> สถานะ: ไม่ต้องเปลี่ยนตั้งแต่ 1.66
Buzzler –> สถานะ: ไม่ต้องเปลี่ยนตั้งแต่ 1.66
XCAS –> สถานะ: เปลี่ยนด่วน 
............................................................................................................................................................................................

ข้อมูลการปรับรุ่นเวอร์ชั่นเกมส์

"What new in patch 1.67" มีอะไรใหม่ใน Patch 1.67


..ปรับปรุงระบบข้อความเซอเวอร์"What new in patch 1.66" มีอะไรใหม่ใน Patch 1.66


..แก้ไขบัคภาคเสริม Into the future.."What new in patch 1.63" มีอะไรใหม่ใน Patch 1.63- เกมส์จะไม่ล่มหลังจากบันทึกและออกระหว่างไปอนาคต
- หัวของซิมจะไม่แสดงในเครื่อง Plumbots
- หลานจะไม่สามารถเป็นเจ้าของมากกว่าหนึี่งบ้านในอนาคต
- ชุดแต่งกายในอนาคตที่ถูกจ่ายโดยซิมท้อง จะไม่ซ้ำกับชุดแต่งกายที่มีอยู่
- ชุดแต่งกายในอนาคตที่ถูกจ่ายโดยซิมท้อง จะไม่หายไปจากตู้เสื้อผ้า เมื่อทารกคลอด
- ซิมท้องสามารถเก็บหน้าท้องได้เมื่อสวมใส่เสื้อผ้าที่ซื้อมาจากร้าน
- รายการฉายใน Bot Emporium จะไม่ทำงานเมื่อไม่มีหนังฉาย
- เดอะไทม์พอล์ทัล (The Time Portal) จะไม่หายไประหว่างเดินทางไปยังอนาคต
- แก้ไขบัคสีต้นไม้ใน Utopia จะแสดงอย่างถูกต้อง เมื่อย้ายกล้องไปรอบๆ
- แก้ไขปัญหาโหลดรูปปั้นมรดก (legacy statues)
- แก้ไขบัคโหลดซิมเมื่อไปมหาลัย
- แก้ไขบัคซิมที่ข้อมูลครอบครัวสูญหายระหว่างเดินทาง
- แก้ไขบัคการวางลิฟท์
- แก้ไขซิมหายตัวหลังจากเซฟหรือโหลด
- ปรับปรุงเสถียรภาพและประสิทธิภาพในเครื่องแมค

"What new in patch 1.57" มีอะไรใหม่ใน Patch 1.57- แก้ปัญหาการวางไม้พุ่มหนาม (The Brambles shrub)
- แก้ปัญหาซิมติดค้าง ในระหว่างการย้ายไปยังเมือง (World) ใหม่
- แก้ปัญหาคำสั่ง "เล่นทราย" (Play in Sand) ของซิมเด็ก ที่จะไม่แสดงเมื่ออยู่ภายในบ้านซึ่งไม่มีทราย
- แก้ปัญหารายละเอียดด้านล่างของหลังคาที่หายไป
- แก้ปัญหาที่หลีกเลี่ยงการข้ามในหลุมกระต่ายระหว่างเมืองต่างๆ จากการนำเส้นทาง (routable)
- เต้นท์ในภาคเสริม สามารถนำมาใส่กระเป๋าเก็บของซิม (inventory) ได้
- แก้ไขบัคเซตไอเท็ม The Gnubb Set
- อาชีพ Ghost Hunting และ Fire Fighting จะไม่มีเมื่อซิมอยู่ที่บ้านพักตากอาาศ หรือ รีสอร์ท เมื่อผู้เล่นได้ติดตั้ง Island Paradise
- เครื่องดื่มที่สั่งจากบาร์สระว่ายน้ำจะไม่มีเฉพาะคุณภาพแย่ หรือ เน่าเสีย (bad or foul quality) เมื่อผู้เล่นได้ติดตั้ง Island Paradise
- ผู้สูงอายุในภาคเสริม Generations จะสามารถไปทำงานได้ปกติ
- แก้ไขบัคที่ซิมจะไม่เดินทางทะลุกำแพงเพื่อปีนไปยังเตียงชั้นที่สอง ของเตียงสองชั้น
- นางฟ้าหิมะจะทำงานเป็นปกติ
- การลักพาตัวของเอเลี่ยนจะไม่มีเมื่อผู้เล่นได้ติดตั้ง Island Paradise
- ซิมจะสามารถถ่ายรูปกับเพื่อนได้อีกครั้ง
- นางเงือกเด็กสามารถอาบน้ำได้แล้ว
- ซิมสามารถไปด้วยเรือ หากเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด เมื่อไปดำน้ำดูปะการังในมหาสมุทร
- แก้ปัญหาที่บางครั้งมหาสมุทรจะรีเซ็ตเมื่อซิมส์ได้วู้ฮูในถ้ำใต้น้ำ เพราะว่ามันเป็สี่งที่ดี !!
- แก้ปัญหาในถ้ำใต้น้ำ เมื่อหนวดปลากหมึกไม่ให้ซิมเข้าไปในถ้ำ
- ซิมจะไม่โผล่ออกมาจากใต้น้ำเมื่อยกเลิกวู้ฮู
- ซิมส์จะไม่เดินทางล้มเหลว เมื่อเดินทางไปตกปลาที่ฐานข้างใต้แพบ้าน
- เปลือกหอยที่ถูกพบในระหว่างดำน้ำดูปะการัง จะถูกนับเติมเต็มความปรารถนา (wish list)
- ข้อความอธิบาย “Narrow Barge Style Houseboat” จะสะท้อนขนาด 20x6
- แก้ปัญหาสองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่แพบ้านถูกสร้างขึ้น บนแพบ้านหลังอื่น ซึ่งเป็นสาเหตุให้ แพบ้านทั้งสองติดค้างเป็นเวลานาน
- ซิมสามารถเดินทางได้ปกติเมื่อบันไดซ้อนกันบนแพบ้าน
- ซิมที่สมัครเป็นพนักงาน (Self-employed Sims) จะสามารถตรวจสอบรีสอร์ทได้ โดยเกมส์ไม่ค้าง
- ซิมสามารถพักผ่อนบนพื้นกระเบื้อง
- เตาย่างนอกบ้าน (Outdoor grills) และ ขาตั้งวาดภาพ (easels) สามารถใช้ได้บนพื้นที่ส่วนบุคคล (Private Lots)
Create-A-World tool Updates
- แก้ไขบัคเมื่อลบพื้นที่แพบ้านผ่าน Edit in Game ซึ่งทำให้โหลดค้าง

"What new in patch 1.55" มีอะไรใหม่ใน Patch 1.55ขอบคุณ: The Sims 3 Official http://www.thesims3.com/game/patches

............................................................................................................................................................................................

Crack The Sims 3

Crack คืออะไร

      Crack คือ ตัวไฟล์ตัวหนึ่ง ซึ่งถูกดัดแปลงแก้ไขมาให้ตัวเกมส์ตรวจพบแผ่นเกมส์ ทำให้ตัวเกมส์ไม่ถามหาแผ่น ซึ่งสามารถใช้ได้กับแผ่นแท้ สำหรับท่านที่ไม่ต้องการใส่แผ่นให้ร้อนในตัวอ่าน หรือ ป้องกันหายได้

Link Updated 06/09/14
Download Crack (v1.67.2)
(ดาวน์โหลดไม่ได้กรุณาแจ้งด้วยครับ / If a link is broken please contact me via PM)

!!คำเตือน!!: หลังจากอัพเดทเกมส์แล้ว กรุณาลบไฟล์ Core mods: Nrass ทุกตัว / Master controller / Uncensor / All Buyable Fish-Books-Fruits / Speedy Skill / Overwatch / Skins Box ฯลฯ เวอร์ชั่นเก่าออก เพื่อป้องกันปัญหาผิดพลาดในเกมส์ได้ เช่น Effect หายหรือทำงานไม่ถูกต้อง


Instruction

*ขั้นตอนนี้ให้ทำหลังจากอัพเดตแพทเสร็จแล้ว

สำหรับ PC

1. ดาวน์โหลด Crack
2. แตกไฟล์
3. เอาไฟล์ TS3W.exe และ TSLHost.dll ที่โหลดมา ไปทับที่โฟลเดอร์เกมส์ C:Programs file (x86)Electronic ArtThe Sims 3GameBin


สำหรับ Mac OS X

1. ดาวน์โหลด Crack
2. แตกไฟล์ (หากไม่มีสามารถโหลดได้ที่นี่ http://www.rarlab.com/download.htm)
3. คลิกขวาที่ โฟลเดอร์ The Sims 3 ใน Applications แล้วคลิก "Show Package Contents".
4. ไปที่ Contents/Resources/trangaming/c Drive/Program Files/Electronic Arts/The Sims 3/Game/Bin
5. เอาไฟล์ TS3W.exe และ TSLHost.dll ที่โหลดมาไปทับ

............................................................................................................................................................................................ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย lobaaaato. ขับเคลื่อนโดย Blogger.