[Mod ภาษาไทย] The Sims 3 Thai Localization Pack

ถานะการแปล เดอะซิมส์ 3 ภาษาไทยในแต่ละภาค

UPDATE การแปล เดอะซิมส์ 3 ภาคหลัก รองรับทุกภาค (The Sims 3 Base Game support to Into the Future) 
อัพเดทรอบ 5 เปิดโหลด 14 กุมภาพันธ์ 2558
--------------------------------------------------------------------------
< เปิดโหลด 14 กุมภาพันธ์ 2558 >
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
< แปลข้อความแจ้งเตือนด้านข้างเพิ่มทำให้คุณรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง >
--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------
< แก้ไขคำผิด พิมพ์ตกหล่น >
--------------------------------------------------------------------------***หากมี Mods ภาษาไทย Vesion เก่าหรือของค่ายอื่นให้ลบออกก่อนนะครับ***

รองรับ Patch 1.63 ขึ้นไป Patch ต่ำกว่านี้ Mods อาจไม่ขึ้น

ดาวน์โหลด MOD (รองรับถึงภาค Into the Future) อัพเดท 4 มีนาคม 2557Link สำรองMOD (รองรับถึงภาค Into the Future) อัพเดท 4 มีนาคม 2557
วิธีการลง:

quote :
1. เสร็จแล้วเอาไปไว้ใน My Documents/Electronic Arts/The Sims 3/Mods/Packages 
2. เสร็จแล้วเข้าเกมส์ได้ตามปกติ


DOWNLOAD โฟลเดอร์ MODS สำหรับคนที่ไม่มี FOLDER MODS
ในFolder จะมี Mods อัพเดท 4 มีนาคม 2557 อยู่สามารถ download เอาไปวางแล้วเล่นได้เลย(รองรับถึงภาค Into the Future) 

เอาไปไว้ใน My Documents/Electronic Arts/The Sims 3
Link สำรอง Folder MODs (รองรับถึงภาค Into the Future) อัพเดท 4 มีนาคม 2557วิธีการลงโฟลเดอร์ Mods:

quote :
1. เสร็จแล้วเอาไปไว้ใน My Documents/Electronic Arts/The Sims 3
2. เสร็จแล้วเข้าเกมส์ได้ตามปกติ

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย lobaaaato. ขับเคลื่อนโดย Blogger.