╫THE SIMS 3╫ แจก‼เสื้อผ้า☆★ทรงผม►Boy&Girl◄


hairstyle
GIRL

http://www.thaithesims4.com/uppic/00204068.jpghttp://www.thaithesims4.com/uppic/00204228.jpg


http://www.thaithesims4.com/uppic/00204072.jpg


http://www.thaithesims4.com/uppic/00204074.jpg


http://www.thaithesims4.com/uppic/00204075.jpg


BOY

http://www.thaithesims4.com/uppic/00204521.jpg
http://www.thaithesims4.com/uppic/00204524.jpg


http://www.thaithesims4.com/uppic/00204525.jpg


http://www.thaithesims4.com/uppic/00204224.gifhttp://www.thaithesims4.com/uppic/00204224.gifhttp://www.thaithesims4.com/uppic/00204224.gif

Accessories
GIRL

http://www.thaithesims4.com/uppic/00204076.jpg


http://www.thaithesims4.com/uppic/00204077.jpg


http://www.thaithesims4.com/uppic/00204079.jpg


http://www.thaithesims4.com/uppic/00204080.jpg


http://www.thaithesims4.com/uppic/00204469.jpg


http://www.thaithesims4.com/uppic/00204527.jpgBOY

http://www.thaithesims4.com/uppic/00204093.jpg


http://www.thaithesims4.com/uppic/00204526.jpg


http://www.thaithesims4.com/uppic/00204527.jpg


http://www.thaithesims4.com/uppic/00204224.gifhttp://www.thaithesims4.com/uppic/00204224.gifhttp://www.thaithesims4.com/uppic/00204224.gif

SHIRT & JACKET & TROUSERS

GIRL

http://www.thaithesims4.com/uppic/00204081.png


http://www.thaithesims4.com/uppic/00204471.jpg


http://www.thaithesims4.com/uppic/00204472.jpg


http://www.thaithesims4.com/uppic/00204473.jpg


http://www.thaithesims4.com/uppic/00204491.jpg


http://www.thaithesims4.com/uppic/00204492.jpg


http://www.thaithesims4.com/uppic/00204493.jpgBOY

http://www.thaithesims4.com/uppic/00204082.png


http://www.thaithesims4.com/uppic/00204516.jpgแจกต่อจ้าาาhttp://www.thaithesims3.com/image/emo/emo_by002.gifhttp://www.thaithesims3.com/image/emo/emo_by002.gifhttp://www.thaithesims3.com/image/emo/emo_by001.gifhttp://www.thaithesims3.com/image/emo/emo_by001.gif

tattoo
http://www.thaithesims3.com/uppic/00204842.jpg


http://www.thaithesims3.com/uppic/00204843.jpg


http://www.thaithesims3.com/uppic/00204224.gifhttp://www.thaithesims3.com/uppic/00204224.gifhttp://www.thaithesims3.com/uppic/00204224.gif


hairstyle
GIRL

http://www.thaithesims3.com/uppic/00204846.jpg


http://www.thaithesims3.com/uppic/00204847.jpg


http://www.thaithesims3.com/uppic/00204848.jpg


BOY

http://www.thaithesims3.com/uppic/00204852.jpg


http://www.thaithesims3.com/uppic/00204851.jpg


http://www.thaithesims3.com/uppic/00204849.jpg

(ใช้ได้ทั้งหญิงและชายจ้า)


http://www.thaithesims3.com/uppic/00204224.gifhttp://www.thaithesims3.com/uppic/00204224.gifhttp://www.thaithesims3.com/uppic/00204224.gif


SHIRT & JACKET & TROUSERS

GIRL

http://www.thaithesims3.com/uppic/00204866.pnghttp://www.thaithesims3.com/uppic/00204867.png


http://www.thaithesims3.com/uppic/00204858.jpg


http://www.thaithesims3.com/uppic/00204861.jpg


http://www.thaithesims3.com/uppic/00204863.jpg


http://www.thaithesims3.com/uppic/00204862.jpg


BOY

http://www.thaithesims3.com/uppic/00204881.jpg
http://www.thaithesims3.com/uppic/00204882.jpg


http://www.thaithesims3.com/uppic/00204878.jpg
http://www.thaithesims3.com/uppic/00204877.jpg


http://www.thaithesims3.com/uppic/00204868.png


http://www.thaithesims3.com/uppic/00204860.jpg


http://www.thaithesims3.com/uppic/00204224.gifhttp://www.thaithesims3.com/uppic/00204224.gifhttp://www.thaithesims3.com/uppic/00204224.gif


shoes
GIRL

http://www.thaithesims3.com/uppic/00204869.jpg
http://www.thaithesims3.com/uppic/00204870.jpg
http://www.thaithesims3.com/uppic/00204871.jpg
http://www.thaithesims3.com/uppic/00204872.jpgBOY

http://www.thaithesims3.com/uppic/00204864.png


http://www.thaithesims3.com/uppic/00204224.gifhttp://www.thaithesims3.com/uppic/00204224.gifhttp://www.thaithesims3.com/uppic/00204224.gif


Accessories
BOY

http://www.thaithesims3.com/uppic/00204865.jpg
hairstyle
http://www.thaithesims3.com/uppic/00205822.jpg


http://www.thaithesims3.com/uppic/00205823.jpg


http://www.thaithesims3.com/uppic/00205824.jpg


http://www.thaithesims3.com/uppic/00205825.jpg


http://www.thaithesims3.com/uppic/00205826.png


http://www.thaithesims3.com/uppic/00205827.jpg


http://www.thaithesims3.com/uppic/00205828.jpg


http://www.thaithesims3.com/uppic/00205829.jpg


http://www.thaithesims3.com/uppic/00205830.jpg


http://www.thaithesims3.com/uppic/00205831.jpghttp://www.thaithesims3.com/uppic/00207370.jpg


http://www.thaithesims3.com/uppic/00207372.jpg


(อันนี้เป็นแบบปัดขวากับปัดซ้ายจ้า)


http://www.thaithesims3.com/uppic/00207373.jpghttp://www.thaithesims3.com/uppic/00207374.jpg


http://www.thaithesims3.com/uppic/00204224.gifhttp://www.thaithesims3.com/uppic/00204224.gifhttp://www.thaithesims3.com/uppic/00204224.gif

http://www.thaithesims3.com/uppic/00207375.png


http://www.thaithesims3.com/uppic/00207376.png


http://www.thaithesims3.com/uppic/00207377.pnghttp://www.thaithesims3.com/uppic/00207378.png


http://www.thaithesims3.com/uppic/00207379.pnghttp://www.thaithesims3.com/uppic/00207380.png


http://www.thaithesims3.com/uppic/00204224.gifhttp://www.thaithesims3.com/uppic/00204224.gifhttp://www.thaithesims3.com/uppic/00204224.gif

อันนี้เป็นท่าโพสกับtattooจากเรื่อง Attack on Titan จ้า

http://www.thaithesims3.com/uppic/00207381.pnghttp://www.thaithesims3.com/uppic/00207382.png
ลับมาแจกต่อแล้วจ้าหลังจากที่ห่างหายไปนาน (?) อยากได้อะไรก็สามารถรีเควสกันเข้ามาได้น๊าhttp://www.thaithesims3.com/image/emo/emo_oni012.gifhttp://www.thaithesims3.com/image/emo/emo_oni012.gifhttp://www.thaithesims3.com/image/emo/emo_oni012.gif

http://www.thaithesims3.com/uppic/00208586.pnghttp://www.thaithesims3.com/uppic/00208587.png
http://www.thaithesims3.com/uppic/00208588.pnghttp://www.thaithesims3.com/uppic/00208589.png


http://www.thaithesims3.com/uppic/00208590.pnghttp://www.thaithesims3.com/uppic/00208591.png


http://www.thaithesims3.com/uppic/00208592.pnghttp://www.thaithesims3.com/uppic/00208593.pnghttp://www.thaithesims3.com/uppic/00208594.png


http://www.thaithesims3.com/uppic/00208595.jpg
http://www.thaithesims3.com/uppic/00208596.jpg


http://www.thaithesims3.com/uppic/00208597.jpghttp://www.thaithesims3.com/uppic/00208598.jpg


http://www.thaithesims3.com/uppic/00208599.jpg


http://www.thaithesims3.com/uppic/00208600.jpgไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย lobaaaato. ขับเคลื่อนโดย Blogger.